Klimaændringers betydning for grundvandsstrømmene og forureningstruslen omkring Rønland frem mod år 2100 : – modellering af et ”worst-case” scenarie

Forfattere

Thomas Ljungberg
Søren M Kristiansen
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Synopsis

Denne rapport er udarbejdet på foranledning af en samarbejdsaftale med Region Midtjylland som opfølgning på en tidligere grundvandsmodel, som Institut for Geoscience har udarbejdet for Rønland. Formålet med projektet er, på en meget lokal skala, at belyse betydningen af ændringer i randbetingelserne for grundvandsstrømmene i et område, som pga. sin kystnære beliggenhed må forventes at være meget følsomt for fremtidige klimaændringer.

Downloads

Publiceret

20 februar 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-469-3