Retorik og didaktik: For nye forelæsere

Forfattere

Helle Hvass
Om Tale /v retoriker Helle Hvass
Ole Eggers Bjælde
Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet
Nina Adolfsen
Grafisk tilrettelægger - ST Learning Lab, Aarhus Universitet

Nøgleord:

den retoriske femkant, Etos, Ethos, Patos, logos, universitetsdidaktik, universitetspædagogik, didaktik, pædagogik, forelæsning, retorik, e-bog, icebreaker, timeout, Nifty Notes, think-pair-share, peer instruction, flipped classroom, forarbejdningsfaser, inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio, common ground, metakommunikation, kommunikation, metafor, kropsholdning, stemmeføring, mimik, gestik, natura, ars, usus, imitatio, copia, afsender, modtager

Synopsis

Mange nye undervisere på de videregående uddannelser bliver kastet ud i at skulle forelæse uden at få tilstrækkelig instruktion i, hvordan man gør det. Denne e-bog er skrevet til dig, der er ny forelæser. Hvis du føler dig en smule usikker i rollen, er det ikke så mærkeligt, for hvornår er der egentlig nogen, der har lært dig at forelæse?

Det svære er ikke at forstå, hvad der skal til for at være en god forelæser i teorien. Det svære er at føre teorien ud i praksis. De færreste har naturtalent for at forelæse. Som ny forelæser skal du tænke, at du skal i gang med at lære at blive forelæser. Til det får du brug for et begrebsapparat, så du kan sætte ord på og selvevaluere din praksis.

I denne e-bog gennemgår Helle Hvass og Ole Eggers Bjælde den retoriske femkant og viser, hvordan den kan hjælpe dig som ny forelæser med at afklare vigtige spørgsmål under forberedelsen af dine forelæsninger, med at give dig overblik over nogle af de valg, du skal træffe, og med at evaluere forelæsninger.

Forfatterbiografier

Helle Hvass, Om Tale /v retoriker Helle Hvass

Helle Hvass er cand.mag. med hovedfag i retorik, lærebogsforfatter og underviser på blandt andet Aarhus Universitet og Københavns Universitet gennem 25 år.

Ole Eggers Bjælde, Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet

Ole Eggers Bjælde er ph.d. i astrofysik. Han arbejder med undervisningsudvikling på Aarhus Universitet med særligt fokus på blandt andet forelæsningsgenren. Desuden underviser Ole førsteårsstuderende ved Institut for Fysik og Astronomi.

Referencer

Aristoteles (1983) Retorik. Oversat af Thure Hastrup. København: Museum Tusculanum Press
Arnold-Garza, S. (2014). The flipped classroom teaching model and its use for information literacy instruction. Communications. I:n Information Literacy, 8(1), 7.
Bligh, D. (1998) What’s the Use of Lectures. Exeter: Intellect
Bowman, S. (2001) Preventing Death by Lecture! Terrific Tips for Turning Listeners into Learners. Pennsylvania: Bowpress Publications
CEDEFOP (2009): The shift to learning outcomes. Policies and practices in Europe.
Clausen, T. & Hvass, H. (2018): Hvad lærer de studerende, at de skal lære? En undersøgelse af kandidatstuderendes opfattelse og brug af læringsmål. I Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Årg. 13, nr. 24
Crouch, C.H. & Mazur, E. (2001) Peer instruction: Ten years of experience and results. American Journal of Physics, 69, 970.
Deslauriers, L., Schelew, E. & Wieman, C. (2011). Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class. Science, Vol. 332, 6031
Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., Kestin, G. Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. I: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019; 201821936 DOI: 10.1073/pnas.1821936116
Haugsted, M. (2000) Talte tekster – mundtlighed og undervisning. I: Esmann, K., Rasmussen, A. & Wiese, L. (red.) Dansk i Dialog, artikelartikelsamling. København: Dansklærerforeningen
Gibbs, G. (1981) Twenty Terrible Reasons for Lecturing, SCED Occasional Paper, nr. 8. Birmingham
Kock, C. (1997). ”Retorikkens identitet”. I: Rhetorica Scandinavica 1: 10-19.
Kock, C. & M. Onsberg (2009) “Retorisk tekstproduktion”. I: Jørgensen, C.; Villadsen, L. (red.), Retorik – teori og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur
Kock, C., Jørgensen, C. & Rørbech, L. (1994) Retorik der flytter stemmer. København: Gyldendal
Lauridsen, O. (2016) Hjernen og læring. København: Akademisk Forlag
Lloyd, D. H. (1968). A concept of improvement of learning response in the taught lesson. I: Visual Education, 23 – 25.
Lucas, S. (1992) The Art of Public Speaking. Madison: McGraw-Hill, Inc.
Lyman, F. (1981). The responsive classroom discussion. I: Anderson, A. S. (Ed.), Mainstreaming Digest. College Park, MD: University of Maryland College of Education.
McCroskey, J. (2000) An Introduction to Rhetorical Communication. 8. udg. Boston: Allyn & Bacon.
O’Malley, K. J., Moran, B. J., Haidet, P., Seidel, C. L., Schneider, V., Morgan, R. O., et al. (2003). Validation of an observation instrument for measuring student engagement in health professions settings. Evaluation & the health professions. 26(1): 86–103.
Rienecker, L.& Stray Jørgensen, P. (2017) Den Gode Opgave Frederiksberg: Samfundslitteratur
Rørbech, L.& Høgel, S. (1984) Tal rigtigt – syng godt. København: C. A. Reitzels Forlag
Sigrell, A. (2011) Att föreläsa är att lyssna. Om retorik som konsten att lyssna. I: Skodvin, A.; Flyum, K.H., Knudsen, G.; Simonsen, E. (red.), Forelesningens kunst. Oslo: Unipub
Ulriksen, L. (2016) God undervisning på de videregående uddannelser. Frederiksberg: Frydenlund

Downloads

Publiceret

17 december 2019

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-464-8