Retningsbestemmelse af isfremstød i Danmark ud fra analyser af fingrus

Forfattere

Charlotte Rasmussen
Nøgleord: Geologi, Geoscience, Fingrus, Till, Kvartærgeologi, Istid, Klima, Sediment, Isfremstød, Metode, Bjergarter

Synopsis

På Institut for Geoscience, Aarhus Universitet arbejder forskere, laboranter og studerende med specialiserede metoder indenfor geovidenskaberne. Der forskes bl.a. i sedimenter der kommer fra den danske undergrund og er dannet under de seneste istider eller mellemistider. Heriblandt benyttes en speciel type aflejringer (till) til at kortlægge isens udbredelse i Kvartærtiden ud fra indholdet af fingrus.

Forsidebillede til Retningsbestemmelse af isfremstød i Danmark ud fra analyser af fingrus
Publiceret
november 6, 2019
Serier