Velkommen til denne e-bogs-platform, en publikationstjeneste, hvor forskere og ansatte ved Aarhus Universitet gratis kan udgive bøger, ph.d.-afhandlinger, working papers med mere.

Det er vores indtryk, at der blandt forskerne findes en mængde publiceringsværdigt materiale, der af økonomiske grunde ikke når frem til de etablerede forlag, men som ikke desto mindre i kraft af indhold og kvalitet bør stilles til rådighed for en større læserskare, end det i dag er tilfældet. Dette søger vi at imødegå med denne service.

Denne publiceringsplatform skal ikke betragtes på linje med et bogforlag. Udvælgelseskriteriet bygger udelukkende på ét krav, nemlig at forfatterne/redaktørerne bag det indleverede materiale på udgivelsestidspunktet er ansat på Aarhus Universitet. Diverse manuskripter gennemgår således ikke en efterfølgende bedømmelsesproces hos os.

For at kunne indsende manuskripter til AU Library Scholarly Publishing Services skal du først lade dig registrere. Dette gør du ved at klikke på linket ’Registrer’ i øverste højre hjørne og udfylde siden.
Efter registreringen kan du logge ind via linket ’Log på’ - ligeledes placeret i øverste højre hjørne - og dernæst påbegynde indsendelsen af dit materiale.

Dit manuskript skal være i et format, der er klar til at blive publiceret (som oftest PDF). Hvis du ønsker det, indsætter vi gerne en forside til dit manuskript. Vores forsider er fastlagte skabeloner, der angiver hvilket fakultet, det pågældende manuskript kommer fra. Hvis dit manuskript allerede har en forside, anvender vi blot den.

Du finder flere oplysninger om, hvordan du indsender dit manuskript, under linket Vejledninger.