126 Titles

New Releases

All Books

Cover for Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber
Jeppe Bundsgaard, Svend Kreiner (Author)
April 4, 2019
Cover for Etik i ældreplejen Etik i ældreplejen
Dorthe Brix (Author)
April 3, 2019
Cover for Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud
Lone Svinth, Charlotte Ringsmose (Author)
March 22, 2019
Cover for Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser
Lejf Moos (Author); Merete Storgaard, Klaus Kasper Kofod, Anna Kathrine Frørup, Anne Larson, Pia Cort, Lise Degn, Josefine Kierk, Marlene Nielsen, Tina Sommer
February 25, 2019
Cover for Unge udsatte mødre og deres små børn Unge udsatte mødre og deres små børn
Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund (Author)
June 27, 2018
Cover for Esbjergakademiet 2017: Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning Esbjergakademiet 2017: Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning
Frans Ørsted Andersen, Daniel Wilson, Esben Klange, Rune Müller Kristensen (Author)
May 2, 2018
Cover for Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre
Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund, Lars Ladefoged (Author)
March 12, 2018
Cover for Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde
Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen (Volume editor)
November 28, 2016
Cover for Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser
Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza (Author)
November 22, 2016
Cover for Samtaletræning i triader i terapi, rådgivning og vejledning Samtaletræning i triader i terapi, rådgivning og vejledning
Anders Dræby Sørensen (Author)
October 27, 2016
Cover for Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden
Jeppe Bundsgaard, Morten Rasmus Puck (Author)
September 14, 2016
Cover for Litteraturstudie om intensive læringsforløb Litteraturstudie om intensive læringsforløb
Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard (Author)
March 1, 2016
Cover for Filosofisk helbredelse: Perspektiver i eksistentiel psykologi og terapi Filosofisk helbredelse: Perspektiver i eksistentiel psykologi og terapi
Anders Dræby Sørensen (Author)
February 19, 2016
Cover for Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning
Anders Dræby Sørensen (Author)
January 5, 2016
Cover for Using facilitated study groups to improve student retention Using facilitated study groups to improve student retention
Hanne Kirstine Adriansen (Author)
December 14, 2015
Cover for Placing knowledge: mobility in internationalised higher education Placing knowledge: mobility in internationalised higher education
Hanne Kirstine Adriansen, Karen Valentin, Gritt B Nielsen (Author)
December 14, 2015
Cover for Life-history interviews: on using a time line Life-history interviews: on using a time line
Hanne Kirstine Adriansen (Author)
December 14, 2015
Cover for Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse
Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund (Author)
December 7, 2015
Cover for Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015 Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015
Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard, Siddhartha Baviskar, Christopher J. de Montgomery (Author)
December 7, 2015
Cover for Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder? Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?
Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen, Jakob Haahr-Pedersen (Author)
October 6, 2015
Cover for Bourdieu-notatet Bourdieu-notatet
Niels Rosendal Jensen (Author)
October 6, 2015
Cover for Børns rum og bevægelse på Vesterbro Børns rum og bevægelse på Vesterbro
Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska (Author)
October 2, 2015
Cover for Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme
Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen, Karsten Schnack (Author)
October 2, 2015
Cover for Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03
Bente Jensen (Volume editor); Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm (Author)
October 2, 2015
Cover for Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02 Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02
Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci (Author)
October 2, 2015
Cover for Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01 Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01
Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi (Author)
October 2, 2015
Cover for Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014
Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard (Author)
October 1, 2015
Cover for Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel
Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Søren Langager (Author)
September 30, 2015
Cover for Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger
Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren (Author)
September 30, 2015
Cover for Mere viden om diagnoser Mere viden om diagnoser
Tine Basse Fisker (Author)
September 30, 2015
Cover for Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning
Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard (Author)
September 30, 2015
Cover for Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik
Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren Langager (Author)
September 30, 2015
Cover for Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013 Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013
Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard, Susan Tetler (Author)
September 29, 2015
Cover for Den daglige forskel: ‐ Omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Den daglige forskel: ‐ Omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark, Peter Allerup (Author)
September 25, 2015
Cover for Kvalitet i specialskoler Kvalitet i specialskoler
Niels Egelund (Author)
September 25, 2015
Cover for Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning
Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen (Author)
September 25, 2015
Cover for Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1 Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1
Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard (Author)
September 25, 2015
Cover for Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere
Beatrice Schindler Rangvid, Mikkel Lynggaard (Author)
September 25, 2015
Cover for Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser
Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Author)
September 25, 2015
Cover for Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration
Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre (Author)
September 25, 2015
Cover for Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler
Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager (Author)
September 25, 2015
Cover for Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution
Kirsten Elisa Petersen (Author)
September 25, 2015
Cover for Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund
Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen (Author)
September 23, 2015
Cover for Fortrolige voksne i de unges liv Fortrolige voksne i de unges liv
Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen (Author)
September 23, 2015
Cover for Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne
Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Author)
September 23, 2015
Cover for Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto‐lignende boligområder Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto‐lignende boligområder
Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen, Anne Knude Wind (Author)
September 22, 2015