Loading ...
Loading ...
Boes Skov I Boes Skov I udgravningsberetning (excavation report): SBM 1531 Boes Skov I, Alken, Dover sogn, Hjemlev herred, Skanderborg amt, 160203-335

Publication Info

Added 2018-02-06
ISBN-13: 978-87-7507-417-4
doi: 10.7146/aul.247.177

Related categories

Boes Skov I Boes Skov I udgravningsberetning (excavation report): SBM 1531 Boes Skov I, Alken, Dover sogn, Hjemlev herred, Skanderborg amt, 160203-335

Mette Løvschal, Louise Søndergaard, Michael Vinter (Author)

Efter prøveudgravningen af matrikel 2b blev der i juni 2016 foretaget udgravning af et system af oldtidsagre. Der blev foretaget udgravninger i skoven og på den nærliggende mark vest herfor, hvor et aktivitetsområde med flere gruber blev afdækket. Sammenlagt blev der åbnet et område på 398 m2. Aktivitetsområdet rummer flere keramikrige gruber, ildsteder samt en kogestensgrube. På baggrund af keramikken kan oldtidsagrene og grubekomplekset dateres til omtrent den samme periode: yngre bronzealder-førromersk jernalder med en koncentration i førromersk jernalder periode 1. Aktivitetsområdet er tegnet i 1:10 til 1:50, oversigtskortene er 1:75 til 1:250 og enkelte øvrige anlæg er tegnet i 1:20.


 

About the Author: Mette Løvschal

No biography available at this time.

About the Author: Louise Søndergaard

No biography available at this time.

About the Author: Michael Vinter

No biography available at this time.

  • Boes Skov I, Alken, Dover sogn, Hjemlev herred, Skanderborg amt
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books