Loading ...
Loading ...
Boes Skov prøveudgravningsrapport (trial excavation report): SBM 1531/ FHM5693 Boes Skov, Alken, Dover sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.03.

Publication Info

Added 2017-06-02
ISBN-13: 978-87-7507-388-7
doi: 10.7146/aul.204.147

Related categories

Boes Skov prøveudgravningsrapport (trial excavation report): SBM 1531/ FHM5693 Boes Skov, Alken, Dover sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.03.

Michael Vinter Jensen, Mette Løvschal (Author)

Formålet med den arkæologiske forundersøgelse på matrikel 2n var at tilvejebringe viden om, hvorvidt der var bevarede spor af bronze- jernalderbebyggelse, som kunne sættes i forbindelse med de registrerede oldtidsagre i Boes Skov, om en lokal forhøjning var rester af en nedpløjet gravhøj, samt i hvilket omfang disse spor er truet af dyrkning. På sigt er det meningen at lokaliteten kunne anvendes til uddannelsesudgravning for studerende ved Aarhus Universitet.

About the Author: Michael Vinter Jensen

No biography available at this time.

About the Author: Mette Løvschal

No biography available at this time.

  • Boes Skov. Prøveudgravningsrapport 2016
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books