Loading ...
Loading ...
Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen

Publication Info

Added 2015-11-03
ISBN-13: 978-87-7507-355-9
doi: 10.7146/aul.99.91

Related categories

Det relationelle selv. Problematiseringen af relationer i psykoanalysen

Anders Dræby Sørensen (Author)

Teksten følger den psykoanalytiske probleamtisering af relationer fra Sigmund Freud over den nyere psykoanalytiske skoler inden for den angelsaksiske og amerikanske psykoanalyse

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

  • Det relationelle selv. Om problematiseringen af relationer i psykoanalysen
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books