Loading ...
Loading ...
Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Publication Info

Added 2015-10-02
ISBN-13: 978-87-7507-349-8
doi: 10.7146/aul.78.72

Related categories

Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska (Author)

I denne rapport offentliggører vi resultaterne af en undersøgelse af børns og deres familiers oplevelse af og syn på deres muligheder for fysisk bevægelse på Vesterbro italesat i sprog og billeder. Undersøgelsen belyser børns og deres familiers egne oplevelser af eksisterende muligheder for idræt, leg og fysisk udfoldelse på Vesterbro. Undersøgelsens resultater giver et interessant indblik i, hvad der medvirker til at fremme eller hindre børns og deres familiers fysiske aktivitet i deres hverdag på Vesterbro.

About the Author: Birgitte Justiniano

No biography available at this time.

About the Author: Christina K. Albeck

No biography available at this time.

About the Author: Venka Simovska

No biography available at this time.

  • Børns rum og bevægelse på Vesterbro
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books