Loading ...
Loading ...
Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen ‐ En spørgeskemaundersøgelse på kommunalt niveau: Research in schools for health and sustainability: Working paper nr 3/2014

Publication Info

Added 2015-09-29
ISBN-13: 978‐87‐7684‐860‐6
doi: 10.7146/aul.69.46

Related categories

Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen ‐ En spørgeskemaundersøgelse på kommunalt niveau: Research in schools for health and sustainability: Working paper nr 3/2014

Lone Lindegaard Nordin, Katrine Dahl Madsen, Tanja Thinggaard Andersen, Venka Simovska (Author)

Denne rapport præsenterer en landsdækkende undersøgelse af kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Undersøgelsen er udført i efteråret 2013 i Forskningscenter for sundhedsfremmende bæredygtig skoleudvikling ved DPU, Aarhus Universitet.

Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over hvordan danske kommuner arbejder med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Herved bidrager undersøgelsen til forskningscentrets overordnede forskningsmål: Hvordan sundhedsfremme og bæredygtig udvikling tolkes og formes som praksisser i skolen, og hvilke forhold, der kan understøtte dette arbejde?

Undersøgelsen danner desuden udgangspunkt for et case studie, der skal give et dybere indblik i, hvordan en række udvalgte danske kommuner arbejder med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i folkeskolen.

About the Author: Lone Lindegaard Nordin

No biography available at this time.

About the Author: Katrine Dahl Madsen

No biography available at this time.

About the Author: Tanja Thinggaard Andersen

No biography available at this time.

About the Author: Venka Simovska

No biography available at this time.

  • Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books