Loading ...
Loading ...
Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler: ‐ Erfaringer med kvinders og mænds fælles afsoning

Publication Info

Added 2015-10-02
ISBN-13: 978‐87‐7430‐216‐2
doi: 10.7146/aul.64.63

Related categories

Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler: ‐ Erfaringer med kvinders og mænds fælles afsoning

Charlotte Mathiassen (Author)

Denne rapport omhandler udvalgte dimensioner af, hvordan etnisk danske kvinder lever deres liv, imens de er indsat i danske fængsler. Undersøgelsen er gennemført ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

About the Author: Charlotte Mathiassen

No biography available at this time.

  • Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books