Loading ...
Loading ...
Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Publication Info

Added 2015-10-01
ISBN-13: 978‐87‐7684‐963‐4
doi: 10.7146/aul.63.61

Related categories

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Niels Rosendal Jensen, Jesper Boding, Christian Christrup Kjeldsen (Author)

Denne rapport sammenfatter hen ved 2 års intensiv beskæftigelse med didaktikken ved Steiner‐skolerne i Danmark. Rapporten har som mål så nøgternt som muligt at beskrive, analysere og fortolke, hvad forskerne har bidt mærke i.

Den kvantitative del af undersøgelsen har især fokuseret på at undersøge elevers og læreres syn på undervisning og læring set med hvert deres perspektiv. De kvantitative undersøgelser (online spørgeskemaer) har bidraget til at etablere et retvisende billede i bredden af, hvordan lærere og elever oplever skolehverdagen på seks Steiner‐skoler. Deroverfor har de kvalitative undersøgelser (interviews og observationer) haft til formål at gå i dybden. Det har bl.a. betydet, at der er erhvervet indsigt i, hvordan lærerne søger at omsætte underliggende værdier og holdninger til pædagogisk og undervisningsmæssig praksis, mens elevernes beretninger har dannet grundlag for en vurdering af skolernes pædagogiske og didaktiske tilgang.

About the Author: Niels Rosendal Jensen

No biography available at this time.

About the Author: Jesper Boding

No biography available at this time.

About the Author: Christian Christrup Kjeldsen

No biography available at this time.

  • Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books