Loading ...
Loading ...
Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Publication Info

Added 2015-10-01
ISBN-13: 978-87-7507-338-2
doi: 10.7146/aul.60.59

Related categories

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard (Author)

Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet ’Dokumentationsprojektet’, løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.

About the Author: Siddhartha Baviskar

No biography available at this time.

About the Author: Camilla Brørup Dyssegaard

No biography available at this time.

About the Author: Niels Egelund

No biography available at this time.

About the Author: Mette Lausten

No biography available at this time.

About the Author: Mikkel Lynggaard

No biography available at this time.

  • Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books