Loading ...
Loading ...
Frigørelsens magt: – Pædagogiske roller i relation til frie, udviklingshæmmede voksne

Publication Info

Added 2015-09-30
ISBN-13: 978-87-7507-334-4
doi: 10.7146/aul.50.52

Related categories

Frigørelsens magt: – Pædagogiske roller i relation til frie, udviklingshæmmede voksne

Stine Marie Hur (Author)

Igennem de seneste år har forholdene for voksne udviklingshæmmede på en række bosteder været i fokus i medierne. Men hvad er egentlig realiteterne og hverdagen på de fleste bosteder i Danmark, hvordan agerer personalet, og hvilke udfordringer står de overfor?

Det kortlægges udgivelsesserien ”Socialpædagogik og botilbud for voksne med udviklingshæmning”, en serie af E-bøger udgivet af forskningsprogrammet SILO. Serien giver et andet billede end de dramatiske enkelthistorier, som normalt rammer medierne.

Forfatterne er forskere tilknyttet projektet 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' under forskningsprogrammet ’Social‐ og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer’ (SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Der er tale om den største samlede forskningsbaserede kortlægning af forholdene på landets bosteder efter servicelovens vedtagelse i 1998.

About the Author: Stine Marie Hur

No biography available at this time.

  • Frigørelsens magt – pædagogiske roller i relation til frie, udviklingshæmmede voksne
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books