Loading ...
Loading ...
Den daglige forskel: ‐ Omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7430‐040‐3
doi: 10.7146/aul.49.38

Related categories

Den daglige forskel: ‐ Omsorgsmedhjælpere i bo‐ og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark, Peter Allerup (Author)

Igennem de seneste år har forholdene for voksne udviklingshæmmede på en række bosteder været i fokus i medierne. Men hvad er egentlig realiteterne og hverdagen på de fleste bosteder i Danmark, hvordan agerer personalet, og hvilke udfordringer står de overfor?

Det kortlægges udgivelsesserien ”Socialpædagogik og botilbud for voksne med udviklingshæmning”, en serie af E-bøger udgivet af forskningsprogrammet SILO. Serien giver et andet billede end de dramatiske enkelthistorier, som normalt rammer medierne.

Forfatterne er forskere tilknyttet projektet 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' under forskningsprogrammet ’Social‐ og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer’ (SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Der er tale om den største samlede forskningsbaserede kortlægning af forholdene på landets bosteder efter servicelovens vedtagelse i 1998.

About the Author: Søren Langager

No biography available at this time.

About the Author: Ole Robenhagen

No biography available at this time.

About the Author: Annemarie Højmark

No biography available at this time.

About the Author: Peter Allerup

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books