Loading ...
Loading ...
Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Publication Info

Added 2015-09-30
ISBN-13: 978‐87‐7684‐815‐6
doi: 10.7146/aul.48.51

Related categories

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard (Author)

Denne rapport er udformet på baggrund af en kontrakt mellem Professionshøjskolen Metropol og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

De seneste års udvikling viser, at et rekordhøjt antal unge falder fra på erhvervsuddannelserne, hvilket har givet anledning til bekymring fra politisk side såvel som inden for uddannelsesforskningen.  Denne rapport giver et indblik i, hvilken forskning der er fundet indenfor virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsskolerne. De fundne studier er særligt relevante i lyset af, at der i den nye erhvervsskolereform netop er fokus på mere og bedre undervisning, en mere fokuseret vejledningsindsats samt hele praktikområdet.

De beskrevne eksempler fra nordisk og international forskning kan i sig selv bidrage med inspiration til nye tiltag på erhvervsuddannelserne. Det gælder både i forhold til undervisningsmetoder, vejledning og praktik. Eksemplerne vil kunne bruges til at udvikle og understøtte arbejdet med udviklingen af undervisningen, vejledningen og praktikken på erhvervsuddannelserne.

About the Author: Camilla Brørup Dyssegaard

No biography available at this time.

About the Author: Jesper de Hemmer Egeberg

No biography available at this time.

About the Author: Trine Kløveager Nielsen

No biography available at this time.

About the Author: Kasper Steenberg

No biography available at this time.

About the Author: Stinna Vestergaard

No biography available at this time.

  • Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne. En forskningskortlægning
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books