Loading ...
Loading ...
Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7430‐269‐8
doi: 10.7146/aul.40.23

Related categories

Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager (Author)

Undersøgelsen ’Samarbejdets kunst’ har fokus på samarbejdsrelationer, ansvars‐ og arbejdsopgavefordelinger og pædagogiske rolleforskelle mellem pædagogmedhjælpere og lærere på specialskoler. Projektet er gennemført i perioden fra september 2010 til september 2011 af Lotte Hedegaard‐Sørensen og Søren Langager, begge fra DPU, Aarhus Universitet.

About the Author: Lotte Hedegaard‐Sørensen

No biography available at this time.

About the Author: Søren Langager

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books