Loading ...
Loading ...
Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune.

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7684‐876‐7
doi: 10.7146/aul.38.25

Related categories

Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune.

Ditte Zester, Lisa Østervig Albertsen (Author)

Rapporten undersøger botilbud voksne med udviklingshæmning og implementeringen af effektstyring i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Hvordan oplever botilbudslederne at arbejde med effektstyring, og hvordan oplever de at dette samt centerstrukturen påvirker den daglige ledelse af det pædagogiske arbejde?

Rapporten er udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' (serieredaktør: Søren Langager) under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik, inklusion, ledelse og organisation (SILO).

About the Author: Ditte Zester

No biography available at this time.

About the Author: Lisa Østervig Albertsen

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books