Loading ...
Loading ...
Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer: Redegørelse for baggrund og metode – i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7684‐840‐8
doi: 10.7146/aul.36.28

Related categories

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer: Redegørelse for baggrund og metode – i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer

Susan Tetler, Lotte Hedegaard‐Sørensen (Author)

Børne‐ og undervisningsministeriet indgik i december 2012 en aftale om i et forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse og Pædagogik/forskningsprogrammet SILO) og SFI at gennemføre et projekt, der har til formål at etablere viden om kvalitet på specialskolerne og udvikle kvalitet på skolerne. De enkelte dele af projektet er beskrevet i fem rapporter og tre former for webbaserede kvalitetsudviklingsværktøjer. De fem rapporter er alle udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, hvor de også kan downloades gratis.

About the Author: Susan Tetler

No biography available at this time.

About the Author: Lotte Hedegaard‐Sørensen

No biography available at this time.

  • Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books