Loading ...
Loading ...
Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler – Praksisfortællinger

Publication Info

Added 2015-09-25
ISBN-13: 978‐87‐7684‐844‐6
doi: 10.7146/aul.33.31

Related categories

Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler – Praksisfortællinger

Anne Morin (Author)

Børne‐ og undervisningsministeriet indgik i december 2012 en aftale om i et forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse og Pædagogik/forskningsprogrammet SILO) og SFI at gennemføre et projekt, der har til formål at etablere viden om kvalitet på specialskolerne og udvikle kvalitet på skolerne. De enkelte dele af projektet er beskrevet i fem rapporter og tre former for webbaserede kvalitetsudviklingsværktøjer. De fem rapporter er alle udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, hvor de også kan downloades gratis.

About the Author: Anne Morin

No biography available at this time.

  • Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler – Praksisfortællinger
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books