Loading ...
Loading ...
Nørreris Skov udgravningsrapport (excavation report): FHM5733 Nørreris Skov, Folby sogn, Sabro herred, tidl. Aarhus amt. Sted nr. 15.05.01. Sb.nr. 80.

Publication Info

Added 2019-06-04
ISBN-13: 978-87-7507-448-8
doi: 10.7146/aul.323.219

Related categories

Nørreris Skov udgravningsrapport (excavation report): FHM5733 Nørreris Skov, Folby sogn, Sabro herred, tidl. Aarhus amt. Sted nr. 15.05.01. Sb.nr. 80.

Mette Løvschal, Michael Vinter (Author)

Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t, også kendt som oldtidsagre, gennemførtes i august 2016 en mindre undersøgelse af forekomsten i Nørreris ved Søften, nordvest for Aarhus. Formålet var primært, at tilvejebringe materiale til 14C- og OSL-datering for at undersøge, hvornår opbygningen af terrassekanter og skelvolde er påbegyndt og over hvor lang tid den var foregået. Desuden skulle der indsamles materiale til ICP-MS-analyse til belysning af dyrkningsaktiviteterne.

About the Author: Mette Løvschal

No biography available at this time.

About the Author: Michael Vinter

No biography available at this time.

  • Nørreris Skov udgravningsrapport - FHM5733 Nørreris Skov, Folby sogn, Sabro herred
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books