Loading ...
Loading ...
Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Publication Info

Added 2019-03-22
ISBN-13: 978-87-7684-565-0
doi: 10.7146/aul.316.214

Related categories

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Lone Svinth, Charlotte Ringsmose (Author)

Denne udgivelse rapporterer fra projektet Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud,
som Fremfærd Børn tog initiativ til i 2017. Baggrunden var et ønske om at undersøge
pædagogisk praksis, der formår at sikre børn i udsatte positioner trivsel og aktiv
deltagelse i fællesskaberne til trods for en relativ høj andel børn i udsatte positioner i de
pågældende dagtilbud. Formålet er at beskrive, analysere og diskutere hvordan 20 danske
dagtilbud beliggende i såkaldte socialt belastede boligområder med relativt mange
børn i udsatte positioner skaber trivsel og frugtbare deltagelsesmuligheder for børn i
udsatte positioner.

About the Author: Lone Svinth

No biography available at this time.

About the Author: Charlotte Ringsmose

No biography available at this time.

  • Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books