Loading ...
Loading ...
Tårup Lund udgravningsrapport (excavation report): KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.

Publication Info

Added 2018-12-05
ISBN-13: 978-87-7507-437-2
doi: 10.7146/aul.290.204

Related categories

Tårup Lund udgravningsrapport (excavation report): KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.

Michael Vinter, Mette Løvschal (Author)

Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t., som i litteraturen oftest benævnes oldtidsagre, gennemførtes d. 4. oktober 2016 en mindre undersøgelse af forekomsten i Tårup Lund på Østfyn. Formålet var primært at tilvejebringe materiale til 14C- og OSL-datering til afklaring af, over hvor lang tid opbygningen af terrassekanter og skelvolde var foregået.

About the Author: Michael Vinter

No biography available at this time.

About the Author: Mette Løvschal

No biography available at this time.

  • KTM840 Tåruplund, Frørup sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.06. Sb.nr. 63.
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books