Loading ...
Loading ...
Tillidsarbejde og tydelighed: Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer

Publication Info

Added 2018-11-22
ISBN-13: 978-87-7507-433-4
doi: 10.7146/aul.285.200

Related categories

Tillidsarbejde og tydelighed: Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer

Ane Refshauge Høyrup (Author)

Afhandlingen undersøger relationer og interaktioner mellem forældre og personalet i danske vuggestuer.

På baggrund af et etnografisk feltarbejde blandt pædagoger og familier i fire danske vuggestuer, samt en historisk redegørelse for og analyse af vuggestuernes fremkomst og udviklingen af idealer for kulturelle omgangsformer, analyseres de logikker og rationaler om relationen mellem forældre og pædagoger, som er på spil i vuggestuernes dagligdag; hvordan disse kan forklares; samt hvilken betydning de får for interaktionerne mellem forældre og pædagoger i dagens vuggestuer i Danmark.

About the Author: Ane Refshauge Høyrup

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books