Loading ...
Loading ...
“Hellere 1000 kram end én knytnæve”: Magtanvendelser og udviklingshæmmede på bo- og dagtilbud

Publication Info

Added 2018-02-14
ISBN-13: 978-87-7684-604-6
doi: 10.7146/aul.248.178

Related categories

“Hellere 1000 kram end én knytnæve”: Magtanvendelser og udviklingshæmmede på bo- og dagtilbud

Susanne Bay Sønderbæk, Lise Usinger (Author)

Publikationen er en lettere omarbejdet masterafhandling fra 2017. Omdrejningspunktet for denne undersøgelse er en empirisk, teoretisk og historisk undersøgelse af magtanvendelser i forhold til voksne udviklingshæmmede på botilbud. 

Susanne Bay Sønderbæk er uddannet socialrådgiver, og har siden 1. januar 2014 været ansat i Socialtilsyn Midt, hvor hun fører tilsyn med botilbud. Herunder hvorvidt tilbuddene overholder lovgivningen og i den pædagogiske praksis arbejder forebyggende i forhold til magtanvendelser.

Lise Usinger er uddannet pædagog, og er ansat som konsulent på et dag og døgntilbud for voksne udviklingshæmmede. Lise Usingers opgave er dels at klæde de ansatte på i forhold til lovgivning, etik og arbejdsmiljø dels at gennemgå og kvalitetssikre de magtanvendelser der indberettes fra tilbuddet.

“Hellere 1000 kram end én knytnæve” er udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' (serieredaktør: Søren Langager) under forskningsprogrammet ’Inklusion og eksklusion – i samfund, institution og pædagogisk praksis’ ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

About the Author: Susanne Bay Sønderbæk

No biography available at this time.

About the Author: Lise Usinger

No biography available at this time.

  • Hellere 1000 kram end én knytnæve.
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books