Loading ...
Loading ...
Torskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5654 Torskov, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.03.11. Sb.nr. 11.

Publication Info

Added 2018-01-09
ISBN-13: 978-87-7507-414-3
doi: 10.7146/aul.242.173

Related categories

Torskov udgravningsrapport (excavation report): FHM5654 Torskov, Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.03.11. Sb.nr. 11.

Michael Vinter, Nina Helt Nielsen, Mette Løvschal (Author)

Som en del af et forskningsprojekt om marksystemerne fra 1. årtusinde f.v.t., som i litteraturen oftest benævnes oldtidsagre, gennemførtes i august 2015 en mindre undersøgelse af forekomsten i Torskov i Århus (figur 1). Formålet var primært, at tilvejebringe materiale til OSL-datering til afklaring af, hvor lang tid opbygningen af terrassekanter og skelvolde er foregået over. Desuden blev der indsamlet materiale til 14C- datering, ICP-MS-analyse og mikromorfologi til belysning af dyrkningsaktiviteterne.

About the Author: Michael Vinter

No biography available at this time.

About the Author: Nina Helt Nielsen

No biography available at this time.

About the Author: Mette Løvschal

No biography available at this time.

  • Torskov. Udgravningsrapport 2015
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books