Loading ...
Loading ...
John Dewey og pædagogikken som livskunst

Publication Info

Added 2017-07-03
ISBN-13: 978-87-7507-395-5
doi: 10.7146/aul.210.153

Related categories

John Dewey og pædagogikken som livskunst

Anders Dræby Sørensen (Author)

De senere år har der været forøget fokus på John Deweys slægtskab med antikkens filosofiske tradition. Bogen stiller i den forbindelse skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan det giver mening at forstå Deweys pædagogiske filosofi i sammenhæng med Hellenismens og Romerrigets filosofiske livskunst. Er det med andre ord muligt at begribe Deweys pædagogik som en særlig form for filosofisk livskunst?

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

  • John Dewey og pædagogikken som filosofisk livskunst
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books