Loading ...
Loading ...
Stress i gymnasiet: Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’

Publication Info

Added 2017-03-31
ISBN-13: 978-87-7684-675-6
doi: 10.7146/aul.198.143

Related categories

Stress i gymnasiet: Hvad der stresser gymnasielever og hvordan forebyggelse og behandling virker med ’Åben og Rolig for Unge’

Anne Maj Nielsen, Laila Colding Lagermann (Author)

Læring og trivsel i gymnasiet er truet af præstationspres, konkurrence og udbredt stress. Det modvirker formålene med uddannelse, fordi stress gør det sværere at koncentrere sig, lære og huske og risikerer at forringe de unges sociale trivsel og udvikling. Derfor er stress i gymnasiet alvorligt bekymrende.

Denne undersøgelse af stress hos gymnasieelever i Aalborg viser, hvordan stress giver sig udslag i gymnasiet, hvad der stresser eleverne, hvad der adskiller de stressramte elever fra andre elever, hvordan et stressreduktionskursus virker for de unge i gymnasiet, og hvad der kan modvirke stress i gymnasiet.

About the Author: Anne Maj Nielsen

No biography available at this time.

About the Author: Laila Colding Lagermann

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books