Loading ...
Loading ...

Samarbejdskultur i fængsler: Når uddannelse og facilitering bruges til organisationsudvikling

Charlotte Mathiassen, Hanne Knudsen (Author)

Direktoratet for Kriminalforsorgen sætter en række projekter i værk i disse år for at udvikle fængslerne og afsoningsforholdene. Det handler om at skabe gode betingelser for resocialisering af de indsatte, f.eks. ved at give de indsatte mulighed for uddannelse, etablere en bedre samarbejdskultur mellem ansatte og indsatte og ved at skabe en bedre samarbejdskultur mellem de ansatte. To forskere fra DPU, Aarhus Universitet, Charlotte Mathiassen og Hanne Knudsen, har fulgt et af disse projekter: ”Samarbejdskultur i fængsler”.About the Author: Charlotte Mathiassen

No biography available at this time.

About the Author: Hanne Knudsen

No biography available at this time.

Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books