Loading ...
Loading ...
Daginstitutioner i udsatte boligområder: Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

Publication Info

Added 2015-09-16
ISBN-13: 978‐87‐7684‐785‐2
doi: 10.7146/aul.16.14

Related categories

Daginstitutioner i udsatte boligområder: Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen, Anne Knude Wind (Author)

Denne rapport formidler hovedresultater fra et forsknings- og udviklingsprojekt med titlen Tidlig-Bo-Go. Projektet er finansieret af BUPL’s forskningsfond. Rapporten er anden del af et samlet forskningsprojekt, der har forsket i udsatte børn og familier og daginstitutionens arbejde med disse børn og familier – vel at mærke når daginstitutionerne er beliggende i såkaldt udsatte boligområder.

About the Author: Niels Rosendal Jensen

No biography available at this time.

About the Author: Kirsten Elisa Petersen

No biography available at this time.

About the Author: Anne Knude Wind

No biography available at this time.

  • Daginstitutioner i udsatte boligområder
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books