Loading ...
Loading ...
Filosofien mellem livskunst og dødskunst: Spirituel omdannelse, social atilpasning og psykagogik i Hellenismen, Romerriget og det 21. århundrede

Publication Info

Added 2016-04-15
ISBN-13: 978-87-7507-366-5
doi: 10.7146/aul.131.114

Filosofien mellem livskunst og dødskunst: Spirituel omdannelse, social atilpasning og psykagogik i Hellenismen, Romerriget og det 21. århundrede

Anders Dræby Sørensen (Author)

Bogen bidrager til den aktuelle genoplysning af filosofien som en praktisk livskunst, der samtidig er en dødskunst. Bogen følger en række hellenistiske og romerske filosoffer i deres forståelse af den filosofiske livskunst som baseret på en spirituel omdannelse af mennesket, der medfører en social atilpasning. Samtidig ser bogen på en række aktuelle forbindelser imellem den hellenistiske og romerske livskunst og udviklingen af det 21. århundredes eksistentielfænomenologiske terapi, herunder især eksistensanalysen og Daseinsanalysen.

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

  • Filosofien mellem livskunst og dødskunst
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books