Loading ...
Loading ...

Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi: Vygotsky, Schön, Lave & Wenger

Anders Dræby Sørensen (Author)

Teksten gør rede for tre pædagogisk psykologiske teorier og den betydning, som begreberne praksis og kontekst har i disse teorier. Teorierne er af Leo Vygotsky, Donald Schön, Jean Lave & Etienne Wenger

About the Author: Anders Dræby Sørensen

No biography available at this time.

  • Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi - Vygotsky, Schön, Lave & Wenger
Open Monograph Press Public Knowledge Project

Aarhus University Library/State and University Library - AU Library Scholarly Publishing Services - E-books